Kompozyty

Szeroka grupa, którą nie sposób opisać. Zawiera w sobie sporo z wymienionych tutaj materiałów i wiele innych o specjalnych i unikalnych zastosowaniach.